Alvorens een traject te starten vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin de vraagstelling, de vorm van ondersteuning en de aanpak worden besproken. Dit gesprek vindt bij u op kantoor plaats. Nadat overeenstemming is over afspraken en condities, vindt de daadwerkelijke start plaats.

UmindIT acteert hierin onafhankelijk. Zij verkoopt geen soft- of hardware en heeft geen belang in enige implementatiepartij. Door onafhankelijk te acteren kan UmindIT u objectief advies geven over uw aanpak, de te gebruiken hardware, software en de selectie van uw leveranciers. neem contact op
1.
Privacy wetgeving AVG/GDPR
Eén van de gereedschappen welke in de ontwikkeling van uw strategie wordt toegepast is een omgevings-analyse. Tijdens deze analyse is de GDPR (General Data Protection Regulation) als één van de ontwikkelingen geïdentificeerd waar alle bedrijven die zaken doen in de Europese Unie op 25 mei 2018 aan moeten voldoen. In Nederland heet dit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ).

Lees meer