Introductie
"Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world." – Nelson Mandela

In hoeverre een strategie succesvol is, is te bepalen wanneer initiatieven tot implementatie daadwerkelijk ingevoerd worden. Implementatie van uw strategie is de laatste en meest cruciale stap in het bereiken van uw ambities.

Implementatie
In het Strategy Management Framework wordt veel aandacht gegeven aan de implementatie van uw strategie. Hierbij staan uw kernwaarden centraal en bepalen we samen op welke wijze de implementatie in uw organisatie vormgegeven kan worden. Daar waar de ontwikkeling van uw strategie met zeer concrete stappen een eindresultaat oplevert, is het implementatie proces een minder rechttoe rechtaan proces. De implementatie van een strategie vraagt om een monitoring en (bij-)sturing. Een proces dat nauw gevolgd moet worden. Immers, de ervaring leert dat implementatie de meest complexe stap in het Strategic Management Framework is. neem contact op